SI Plus

Porota zložená z nezávislých odborníkov vybrala víťazov tohtoročnej súťaže European Innovation Procurement Awards (Európske ceny za inovačné obstarávanie). Vyhlásení boli 8. decembra 2022 na summite Európskej rady pre inovácie v Bruseli.

Kategória „Stratégia obstarávania inovácií“: odmeňuje holistickú a špecializovanú stratégiu/akčný plán, ktorý spúšťa udržateľné postupy obstarávania inovácií.

  • VÍŤAZ: „ RITMOCORE“ od španielskeho konzorcia

RITMOCORE transformuje spôsob starostlivosti o pacientov s bradykardiami, ktorým je implantovaný kardiostimulátor. Títo pacienti sú väčšinou vo veku nad 70 rokov.

  • RUNNER UP: „BEL-PROC-TF-COVID19“ odoslaná spoločnosťou YQ Purchasing BV (Belgicko)

YQ Purchasing BV  založila a viedla pracovnú skupinu pre obstarávanie Covid-19 pre belgickú federálnu verejnú službu (FPS) pre zdravie, bezpečnosť potravinového reťazca a životné prostredie pomocou inovatívneho obstarávania „out-of-the-box“ s cieľom reagovať na potreby Belgicka.

Kategória „Čelíme spoločenským výzvam“: odmeňuje inovatívne postupy obstarávania zamerané na riešenie pandémie COVID-19 a/alebo jej následkov počas fázy obnovy.

  • VÍŤAZ: „ORS Garage“ od Ministerstva sociálnych práv vlády Navarry (Španielsko)

V reakcii na verejnú diskusiu o podmienkach a štandardoch starostlivosti v obytných domoch, ktorú vyvolala pandémia COVID, Ministerstvo sociálnych práv vlády Navarry v úzkej spolupráci s oddelením verejného obstarávania spustilo proces obstarávania inovácií vedeného občanmi: „Garáž ORS“.

  • RUNNER UP: „IoT for AHA“ od „Iniciativa Social integration per al benestar SLU“ (Španielsko).

Iniciativa Social Integral per al benestar , ako aj spoločnosť poskytujúca domácu starostlivosť, je MSP vo Valencii (Španielsko), ktorý sa zaviazal k sociálnej inovácii v starostlivosti na základe svojej sociálnej zodpovednosti a starostlivosti zameranej na človeka.

Kategória „Vedenie verejného obstarávania“: odmeňuje vynikajúcich jednotlivcov a/alebo právnické osoby, ktoré vytvárajú silné vzory; ktoré umožňujú ostatným uspieť pri využívaní a ďalšom zavádzaní obstarávania inovácií alebo rozvíjať, podporovať a presadzovať zavádzanie nových inovačných postupov obstarávania v rámci inovačného ekosystému.

  • VÍŤAZ: „StartOff“ od nórskeho konzorcia

Prostredníctvom rýchleho, jednoduchého a predvídateľného procesu  spája StartOff  verejných klientov a startupy, aby riešili výzvy vo verejnom sektore a pomáhali rastu nových podnikov.

  • RUNNER UP: „PPI4HPC“ od paneurópskeho konzorcia

Projektom PPI4HPC sa po prvý raz v Európe uskutočnilo spoločné európske obstarávanie inovatívnych vysokovýkonných IT zariadení pre HPC centrum, zamerané na kľúčové inovácie najmä v oblasti energetickej efektívnosti.

Víťaz v rámci každej z týchto kategórií je odmenený sumou 75 000 EUR a druhý v poradí sumou 25 000 EUR.

Cieľom EUIPA je oceniť verejných a súkromných nákupcov, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podporujú tieto postupy v celej Európe v ich úsilí podporovať a stimulovať obstarávanie inovácií a inovatívne spôsoby obstarávania riešení. Cieľom ocenení je tiež ukázať, ako obstarávanie v oblasti inovácií pozitívne transformuje ekonomiku nielen vytváraním nových a udržateľných trhov, ale aj riešením spoločenských výziev ako je zmena klímy.

Viac informácií o súťaži European Innovation Procurement Awards a o tohtoročných víťazoch si môžete pozrieť na nižšie uvedenej stránke.

https://eic.ec.europa.eu/news/commission-announces-winners-european-innovation-procurement-awards-euipa-2022-2022-12-08_en