SI Plus

Prebieha už 7. ročník grantového programu Poštovej banky, ktorý poskytuje financovanie projektov do 2 500 Eur. Podmienkou pre zapojenie je priniesť originálny a inovatívny nápad s trvalo udržateľným prínosom pre deti, mladých a aktívnych ľudí, ako aj seniorov. Na realizácii by sa mali spoločne podieľať minimálne dve generácie. Cieľom projektov by mala byť snaha o zlepšenie života v komunite, obci či meste.

Nápady na dobrovoľnícke aktivity sa môžu týkať týchto oblastí:

  • Sociálna starostlivosť (riešenie sociálnych problémov komunity či znevýhodnených skupín obyvateľstva)
  • Podpora vzdelávania (zdieľanie skúseností, zručností a vedomostí)
  • Aktívne využitie voľného času, rozvoj telovýchovy, zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity
  • Obnova/ úprava verejných priestranstiev, rozvoj životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt
  • Podpora umenia a tradičnej kultúry, zachovanie kultúrneho dedičstva
  • Podpora komunitného života

Zapojiť do výzvy sa môžu aktívni občania a iniciatívy, ale aj verejnoprospešné organizácie, školy a škôlky, zariadenia pre seniorov či samosprávy. Celkovo je na výzvu vyčlenených 30 tisíc Eur.

Prihlasovanie do programu Nápad pre 3 generácie je možné do 4. novembra 2022. Viac informácií a prihlášku nájdete na nižšie uvedenom linku.

Zdroj: unsplash.com

https://www.pre3generacie.sk/