Správa o stave ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku

V rámci Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie, bol vypracovaný dokument, ktorého ambíciou je prispieť k ustáleniu vnímania sociálnych inovácií a k zmapovaniu hlavných výziev, ktorým realizácia sociálnych inovácií na Slovensku čelí. Publikovaná správa vychádza zo zistení realizovaného on-line dotazníkového prieskumu o stave sociálnych inovácií, sérií pološtruktúrovaných rozhovorov a štúdia dostupnej literatúry.

PDF

Informačný leták o projekte Social Innovation Plus (SI PLUS)

V rámci SI PLUS sa budujú národné kompetenčné centrá pre sociálne inovácie v Rakúsku, Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku. Podporujú sa sociálne inovácie, najmä so zameraním na zamestnanosť a sociálne začlenenie. Organizuje sa vzájomné učenie sa a výsledky výskumu sa rozdeľujú do praktických prístupov a nástrojov pre odborníkov implementujúcich programy ESF+. V rámci projektu SI PLUS sa budú mobilizovať aj odborné znalosti partnerov z Nemecka, Slovinska, Chorvátska a Európskej siete podnikov sociálnej integrácie (ENSIE).

PDFWORD

Program Slovensko 2021-2027

Európska komisia (EK) schválila nový Program Slovensko a reformu eurofondov pre programové obdobie 2021-2027. Z nových eurofondov budeme môcť čerpať takmer 13 miliárd eur, pričom investície budú smerovať na zlepšenie života ľudí v regiónoch, energetickú bezpečnosť, digitalizáciu i na zelené riešenia. Celé znenie dokumentu Program Slovensko 2021-2027 nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

PDF