SI Plus

EK pripravuje výzvu zameranú na podporu dialógu v pracovnom svete. Výzvu pripravuje v programe Horizon Europe (HORIZON). Podporí projekty smerujúce k inovatívnym riešeniam, pričom by mali prispieť k nasledovným očakávaným výsledkom:

  • hodnotenie vplyvu odborov a zamestnávateľských organizácií na zamestnanosť a sociálne výsledky
  • analýza distribučných nákladov súvisiacich s činnosťou sociálnych partnerov pre ich členov
  • zlepšenie foriem zastúpenia dostupných pre neštandardných pracovníkov v sociálnom dialógu zapojením sociálnych partnerov

Projekty by mali hodnoť vplyv odborov a zamestnávateľských organizácií na zamestnanosť a sociálne výsledky. Skúmať náklady aktivít sociálnych partnerov pre ich členov a zlepšovať zastúpenie neštandardne zamestnaných cez sociálny dialóg. To by malo prispieť k posilneniu sociálnej a ekonomickej odolnosti a udržateľnosti.

Očakávané výsledky  zahŕňajú aj porozumenie vplyvu technológie, globalizácie, demografie, mobility a migrácie na sociálnu a ekonomickú odolnosť. Projektami podporenými dôkazmi sa zároveň zvýši inkluzívny rast a zníži sa zraniteľnosti, a to prostredníctvom politík zameraných na ochranu a podporu zamestnanosti, vzdelávania, sociálnej spravodlivosti a boja proti nerovnostiam, vrátane opatrení zohľadňujúcich socioekonomické výzvy v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Plánovaný dátum vyhlásenia tejto výzvy je 4. október 2023 s termínom uzávierky 7. februára 2024 17:00:00 CET. Viac informácií o tejto výzve sa dozviete na nižšie uvedenom odkaze.

Celé znenie výzvy Sociálny dialóg v novom svete práce

Zdroj: unsplash.com