SI Plus

Európska Komisia otvorila prihlasovanie do New European Bauhaus Prizes 2023. Ceny odmeňujú  existujúce projekty a koncepty mladých ľudí, ktoré dokazujú, že udržateľné riešenia podporované Európskou zelenou dohodou môžu byť aj inkluzívne, krásne a môžu prinášať ľuďom do každodenného života vysokokvalitné skúsenosti. 

V kontexte Európskeho roka zručností bude tohtoročné vydanie zamerané na vzdelávanie a učenie. Rovnako ako minulý rok budú udeľované špeciálne ceny pre ľudí do 30 rokov.  Vítaní sú žiadatelia všetkých národností a pôvodu, pokiaľ sa ich koncepty, projekty a iniciatívy realizujú v EÚ alebo na západnom Balkáne a ak spĺňajú kritériá oprávnenosti opísané v príručke pre žiadateľov.

Ceny 2023 odmenia existujúce projekty, ako aj koncepty vyvinuté mladými talentmi v štyroch kategóriách:

  • Opätovné spojenie s prírodou
  • Opätovné získanie pocitu spolupatričnosti
  • Uprednostnenie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú
  • Potreba dlhodobého myslenia v rámci životného cyklu v priemyselnom ekosystéme

Po posledných dvoch úspešných ročníkoch, ktoré získali viac ako 3000 príspevkov zo všetkých členských štátov EÚ, bude súťaž v roku 2023 odmenená 15 príkladnými iniciatívami. Tie majú spájať udržateľnosť, estetiku a inkluzívnosť – tri základné hodnoty nového európskeho Bauhausu . Každý z 15 výhercov získa až 30 tisíc eur a komunikačný balík, ktorý má pomôcť ďalej rozvíjať a propagovať projekt alebo koncept.

Výzva je otvorená do 31. januára 2023 do 19:00 SEČ. Viac informácií o výzve New European Bauhaus Prizes 2023 nájdete na nižšie uvedenej stránke.

Zdroj: prizes.new-european-bauhaus.eu

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7414