SI Plus

Európska komisia vyhlásila výzvu s názvom Network of Social Entrepreneurs and Innovators, ktorej predmetom je sieť sociálnych podnikateľov a inovátorov. Cieľom tejto výzvy je podporiť Európsku komisiu pri vytváraní, upevňovaní a posilňovaní úlohy siete sociálnych inovátorov a podnikateľov v rámci komunity sociálnych inovácií v Európe.

Sieť bude stavať na už existujúcej sieti absolventov, ktorá vznikla v roku 2019 v rámci Európskej súťaže sociálnych inovácií (European Social Innovation Competition). Súťaž sa organizuje každoročne od roku 2013 a bola jednou z prvých súťaží usporadúvaných Európskou komisiou. Okrem súťaženia o ceny sa tiež zameriavala na vytvorenie komunity, ktorá podporuje spoluprácu medzi tímami. Sieť absolventov bola vytvorená s cieľom identifikovať, spájať a zviditeľňovať semifinalistov, finalistov a víťazov súťaže.

Sociálny, inovatívny a inkluzívny rozmer bude jednou z charakteristických čŕt tejto siete, ktorá bude tiež v súlade s prioritami: zvýšiť sociálne investície, podporiť aktérov sociálnej ekonomiky a sociálne podniky pri zakladaní, rozširovaní, inováciách a vytváraní pracovných miest. Pozornosť by sa mala venovať aj zapojeniu filantropického sektora, ktorý často pôsobí ako katalyzátor inovácií a nových nápadov.

Termín uzávierky podávania prihlášok je 25. septembra 2022.

Viac informácií o výzve Network of Social Entrepreneurs and Innovators GROW/2022/OP/0012, o podmienkach prihlasovania a prihlášku nájdete na webovej stránke eTendering.

Zdroj: unsplash.com

https://etendering.ted.europa.eu