SI Plus

Organizácia: CareMate

Riešený problém

Populácia Estónska starne, odrážajúc všeobecný celoeurópsky trend. Podiel ľudí starších ako 65 rokov dosiahol takmer 20 % z celkovej populácie Estónska. Zdravotnícke a opatrovateľské služby sú tradične zabezpečované samosprávami, ktoré potrebujú pokryť vzrastajúci dopyt z obmedzených zdrojov. Pre ľudí, ktorí potrebujú domácu opatrovateľskú starostlivosť je preto náročné nájsť kvalitnú službu za prijateľnú cenu. V roku 2016 okolo 40 % ľudí nahlásilo, že sa im nepodarilo získať potrebnú starostlivosť kvôli vysokej finančnej záťaži, čo je jedna z najvyšších úrovní v EÚ.

Inovatívne riešenie

CareMate je inovatívny v jeho schopnosti prepojiť a spárovať ponuku a dopyt po starostlivosti s lokálnym zameraním, ktoré umožňuje podporiť na jednej strane ľudí, ktorí potrebujú pomoc a na druhej strane samosprávy, ktoré potrebujú poskytovateľov služieb. Táto iniciatíva je online platforma typu peer-to-peer založená v roku 2018, ktorá je štruktúrovaná ako sociálny podnik a spája opatrovateľov s ľuďmi, ktorí potrebujú domácu starostlivosť.

Používatelia si zvolia typ a dĺžku doby využívania služby, ktorú potrebujú a dostupného opatrovateľa, ktorý býva najbližšie. Táto platforma ponúka rôzne typy služieb ako upratovanie, žehlenie, osobnú starostlivosť či doprovod pri návšteve lekára. Ľudia v núdzi získavajú čo možno najrýchlejšiu odozvu za relatívne nízke poplatky. Takéto nastavenie znamená, že opatrovatelia nemusia stráviť toľko času prepravovaním sa medzi klientmi a môžu tak poskytnúť viacero služieb viacerým ľuďom. Platforma rovnako umožňuje opatrovateľom nastaviť si ich pracovný čas flexibilne. Všetci opatrovatelia sú vyškolení alebo sa od nich požaduje, aby absolvovali školenie, ktoré poskytuje platforma. Kurzy sú rovnako dostupné pre rodinných príslušníkov, ktorí si chcú rozšíriť poznatky, ako sa postarať o svojich blízkych.

Kľúčové výsledky a výhody

Za posledný rok sa na platformu prihlásilo 500 ľudí požadujúcich starostlivosť, pričom 200 aktuálnych klientov platí a získava služby. Za rovnaký čas 200 ľudí absolvovalo tréning a boli prijatí ako opatrovatelia. Ľudia využívajúci služby platformy uviedli pozitívnu spätnú väzbu. Predovšetkým si vážia možnosť vybrať si opatrovateľa, ktorého chcú, čo im nie je umožnené pri iných poskytovateľoch. 

Potenciál pre mainstreaming

Platforma momentálne funguje v mestách Tallinn a  Tartu, pričom plánuje expandovať na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Pri počte približne 150 000 ľudí s postihnutím v Estónsku je jasný potenciál na rozšírenie poskytovania týchto služieb v širšom merítku. CareMate získalo 185 000 EUR z prostriedkov ESF vo februári 2020, čo okamžite prispelo k rekonštrukcii novej platforme s lepším prístupom.

CareMate je schopná poskytovať svoje služby za relatívne nízke sadzby, pretože opatrovateľom je v Estónsku umožnené otvoriť si podnikateľské účty, ktoré im umožňujú platiť nižšie dane a odvody a sú tak schopní vykonávať potrebné služby lacnejšie. Táto možnosť sa ukazuje ako kľúčová podmienka pre úspešný transfer iniciatívy do ďalších kontextov. CareMate rovnako závisí aj od skutočnosti, že niektoré jednoduchšie zákroky môžu byť vykonané aj opatrovateľmi bez lekárskych skúseností, čo vo viacerých krajinách doposiaľ nie je umožnené.

Iniciatíva CareMate vyhrala hackathonn Idea Garage: Estonian Wellbeing 2017 v SEB Innovation Centre v Tallinne. Platforma sa umiestnila medzi top 30 v súťaži Ajujaht, najväčšej súťaži podnikateľských nápadov v krajine.

Zdroj: unsplash.com