SI Plus

Organizácia: Koperattiva Kummerċ Ġust

Riešený problém

Nespravodlivý obchod je hlavnou príčinou chudoby a prekážkou pre udržateľný rozvoj. Aj keď etické možnosti sú pre spotrebiteľov dostupné, prieskum Európskej komisie v roku 2018 ukázal, že len 10% obyvateľov Malty sa pri nakupovaní potravín rozhodne pre etickejšie produkty, čo je hlboko pod európskym priemerom (21%). 

Inovatívne riešenie

Koperattiva Kummerċ Ġust (KKĠ) je nezisková organizácia, ktorá bola v Malte založená v roku 1996. Táto organizácia je zameraná na zvyšovanie povedomia o chudobe vo svete a na propagovanie udržateľného férového obchodu prostredníctvom vzdelávania a spolupráce s ľuďmi z rozvojových krajín, tzv. globálneho juhu (krajiny v Afrike, Latinskej Amerike a rozvojových častiach Ázie a Blízkeho východu).   

KKĠ uplatňuje vo vzdelávaní o férovom obchode prístup zdola – nahor, pri ktorom aktívne zapája školy, mladých ľudí a sociálne skupiny do organizovania vzdelávacích podujatí. Spotrebitelia všetkých vekových kategórií sú zapojení do týchto podujatí zvyšujúcich povedomie a KKG rovnako spolupracuje s rôznymi umelcami a hudobníkmi, aby tieto podujatia zatraktívnili čo najväčšiemu počtu účastníkov. 

KKG prináša producentov z rôznych rozvojových krajín priamo do Malty, kde majú možnosť sa stretnúť s obchodnými úniami a politikmi a tiež odprezentovať ich produkty školám a komunitným skupinám. KKG okrem toho informuje maltských predajcov a spotrebiteľov, ako môžu priamo obchodovať s producentmi z globálneho juhu. 

KKG podporuje aj budovanie odborných kapacít ostatných neziskových organizácií. Prostredníctvom ich členstva v Maltskom fóre pre sociálnu spravodlivosť a rozvoj a Maltskej platforme pre rozvoj neziskových organizácií (NGDO Platform) KKG zdieľa expertízu a posilňuje neziskových aktérov, ktorí pracujú na dosiahnutí udržateľnosti. 

KKG má 200 platiacich členov, ako aj dobrovoľníkov, ktorí môžu hlasovať počas stretnutí, podieľať sa na lokálnych voľbách a zúčastňovať sa národných a medzinárodných stretnutí. 

Kľúčové výsledky a výhody

Prostredníctvom podujatí so širokým záberom, ktoré prilákajú do 2 000 účastníkov, dokáže KKĠ osloviť široké publikum spotrebiteľov na Malte a ovplyvniť správanie a postoje obyvateľstva k trvalo udržateľnému životu. Farmári a producenti na globálnom juhu tiež profitujú z iniciatív zameraných na zvyšovanie povedomia o etickej konzumácii, ktoré sú implementované v spolupráci. 

Vďaka zapojeniu KKG v rámci rôznych pan-európskych projektov majú jej iniciatívy medzinárodný sociálny dopad. Prostredníctvom kampane „Make Fruit Fair“ sa podarilo KKG úspešne vyrokovať v nadnárodných supermarketoch, aby zvážili zavedenie sociálnych kritérií na producentov ovocia, ktorí predávajú, s cieľom podporiť práva pracovníkov v reťazcoch.

Potenciál pre mainstreaming

Fungovanie KKG vo veľkej miere závisí od darov verejnosti spolu s financovaním EuropeAid. KKG používa širokú škálu zdrojov a publikácií k šíreniu najlepších praktík s cieľom zasiahnuť čo najširšie publikum. Kľúčovou podmienkou pre úspešný prenos tejto iniciatívy do iných krajín je úzka spolupráca a partnerstvo s lokálnou komunitou tvorenou školami, neziskovými organizáciami a kultúrnymi centrami.  

Zdroj: unsplash.com