SI Plus

Organizácia: Vollpension 

Riešený problém

V roku 2012 navštívili Mike Lanner and Moriz Piffl viedenskú kaviareň, v ktorej jedli koláč. Chýbala im však vláčnosť, akú si pamätali zo svojho detstva na vidieku u koláčov, ktoré piekli ich staré mamy. Tak vznikol nápad vytvoriť v centre Viedne kaviareň pre všetkých, ktorým chýbajú pravé koláče od babičky. Projekt sa stretol s obrovským dopytom zo strany ľudí, ktorí takéto produkty vyhľadávali, ale aj s veľkým záujmom zo strany seniorov, ktorí radi pečú. Zároveň je takéto privyrobenie si aj riešením proti starnutiu v chudobe, nakoľko mnoho seniorov je odkázaných iba na príjem z nízkeho starobného dôchodku.

Inovatívne riešenie

Kaviareň v centre Viedne dostala názov Vollpension (plná penzia). Toto pomenovanie vyjadruje jej základnú myšlienku: najlepší koláč dostanete u svojej babky a v kaviarni Vollpension. Okrem návštevy kaviarne či objednania torty od babičky domov je možné učiť sa piecť od seniorov, ktorí svoje celoživotné pekárske zručnosti zdieľajú prostredníctvom internetu. BakAdemy vznikla ako digitálne riešenie v čase pandémie koronakrízy.

Cieľom projektu je prinášať hodnotu nielen milovníkov domácich koláčov, ale aj zapojeným seniorom vo forme zadosťučinenia, socializácie a dodatočného príjmu. Dôležitou súčasťou projektu je aj spájanie ľudí,  podpora dialógu medzi generáciami a podpora vzájomného učenia sa medzi mladými ľuďmi a seniormi.

Kľúčové výsledky a výhody

Riešitelia projektu vďaka spolupráci s ďalšími partnermi otvorili v roku 2015 prvú kamennú prevádzku, kaviareň Vollpension a o štyri roky neskôr aj druhú kaviareň. V súčasnosti prevádzkujú dve kaviarne a dva stánky vo Viedni. Tím zamestnancov tvorí 80 ľudí, pričom mnohí z nich sú seniori, ktorí pracujú len na čiastočný úväzok.

Potenciál pre mainstreaming

Podnik nedostáva žiadne špeciálne sponzorstvo, je vo Viedni veľmi populárny a je finančne udržateľný. Je prevádzkovaný ako sociálny podnik, teda na jednej strane sú sledované sociálne ciele a zároveň sa buduje a prevádzkuje finančne nezávislá a udržateľná spoločnosť. Takýto nový spôsob podnikania prináša aj nový pohľad, v ktorom sa sociálne konanie a ekonomický úspech navzájom nevylučujú.

Zdroj: unsplash.com