SI Plus

Organizácia: Prvá pomoc zážitkom

Riešený problém

Cieľom projektu je riešiť nevedomosť ľudí o postupoch prvej pomoci a neochotu učiť sa či reálne pomôcť v krízovej situácii. Podstatou je nahradiť dlhé, nudné, pasívne, neosobné a teoretické kurzy prvej pomoci a urobiť prvú pomoc zaujímavejšou, dostupnejšou, prínosnejšou.

Inovatívne riešenie

Podstatou projektu rescueROOM je trénovať prvú pomoc zážitkom, teda meniť nudný teoretický kurz na praktickú skúsenosť. Účastníci kurzu si vyskúšajú úlohu záchranára aj figuranta, riešia život ohrozujúce stavy aj ošetrenie úrazov, v simulovanom prostredí na modelovej situácii s realistickým znázornením poranení sa naučia, ako zachrániť život a čo robiť do príchodu záchrannej služby, aby boli pripravení reagovať a prekonať blok alebo strach v krízovej situácii. Projekt riešia profesionálni zdravotnícki záchranári a inštruktori prvej pomoci s dlhoročnou praxou. Vďaka individuálnemu prístupu ku každej cieľovej skupine je možné prispôsobiť obsah aj náročnosť kurzu úrovni vedomostí či oblasti záujmu účastníkov. Zámerom je implementovať najnovšie poznatky a technológie do edukácie. Realizátormi sú 3 skupiny ľudí: záchranári – lektori prvej pomoci. dobrovoľníci v úlohe figurantov, a maskéri realistického znázorneni aporanení (SFX makeup).

Kľúčové výsledky a výhody

Projekt rescueROOM šíri osvetu o poskytovaní prvej pomoci, aby sa ľudia nebáli poskytnúť prvú pomoc, aby ľudia mali záujem sa učiť aj postupy, aby nemali blok a strach pri reálnej záchrane života, aby sa to stalo súčasťou a samozrejmosťou už od detského veku.

Potenciál pre mainstreaming

V rámci rozvoja projektu je plánovaných 5 oblastí:

  1. otvárať pobočky v ďalších mestách vo vlastnej réžii alebo systémom franšízy na Slovensku a potom aj v susedných krajinách (geografická),
  2. spolupracovať so školami a otvárať “pobočku na kľúč” pre výučbu predmetu prvá pomoc (lokálna),
  3. aktuálne prebiehajú kurzy v rooms = prostrediach zo života (jar, leto, jeseň, zima), ďalšie  pripravené prostredia sú z rodinného domu (detská izba, dielňa a pod), rozvojom pre ďalší rok je rozprávková verzia pre deti alebo filmová edícia pre dospelých (variabilita),
  4. pripraviť verziu v rozšírenej a virtuálnej realite,
  5. s mobilnou verziou oslovovať ďalšie cieľové skupiny.

S projektom rescueROOM ešte súvisí rescueBOOK – interaktívna príručka prvej pomoci a rescueCHALLENGE – výzva pre učenie sa prvej pomoci.

Zdroj: unsplash.com