SI Plus

Krajina: Lotyšsko 

Riešený problém

Mladí absolventi majú často problém nájsť si prvé zamestnanie. Problémom sú obmedzené pracovné skúsenosti a profesijné konexie, ako aj nesúlad ich zručností s tým, čo požadujú zamestnávatelia. V Lotyšsku sú mladí ľudia takmer dvojnásobne častejšie nezamestnaní v porovnaní so zvyškom populácie. Efektívnym riešením môže byť učenie na pracovisku formou duálneho vzdelávania. Vďaka nemu mladí ľudia získajú cenné zručnosti, čo im pomôže získať prvé zamestnanie.

Inovatívne riešenie

Platforma Demola, založená v roku 2014 vo Fínsku, spája spoločnosti so študentmi univerzít. Študentom dáva príležitosť rozvinúť svoje schopnosti, zatiaľ čo pre spoločnosti poskytuje riešenia. Hlavnou inováciou spoločnosti Demola je, že predstavuje spoločnostiam študentov ako potenciálnych riešiteľov problémov a nepredstavuje ich ako mladých ľudí, ktorí potrebujú pracovné skúsenosti. Spoločnosti majú možnosť osloviť študentov a zadať im konkrétnu problémovú situáciu. Študenti sa zúčastňujú tímových workshopov zameraných na riešenie problémov, ktoré vedú pracovníci univerzity. Každý tím predstavuje v záverečnej prezentácii svoj návrh riešenia problému a v prípade záujmu si spoločnosť môže kúpiť jedno z inovatívnych riešení. Finančná kompenzácia sa potom rozdelí medzi študentov.

Od roku 2016 platformu Demola v Lotyšsku prevádzkuje spoločnosť Technická Univerzita v Rige (RTU) Design Factory a Lotyšská univerzita, s podporou investícií Agentúry pre rozvoj Lotyšska. Hlavnou úlohou univerzít je tak  udržiavať kontakt s firmami a podporovať prácu študentov.

Kľúčové výsledky a výhody

Od roku 2016 sa do projektu v Lotyšsku prihlásilo spolu 625 študentov. Z toho 195 študentov z 15 rôznych stredných škôl nakoniec bolo vybraných a zapojených do riešenia 50 rôznych prípadov predložených zúčastnenými spoločnosťami. Jednou z kľúčových výhod tohto projektu je, že študenti majú príležitosť získať praktické skúsenosti s navrhovaním, poskytovaním a predajom riešení pre podnikanie v rôznych oblastiach. Študenti takto rozvíjajú svoje sociálne a profesionálne zručnosti.

Potenciál pre mainstreaming

Platforma Demola pochádza z Fínska a teraz je implementovaná v 16 rôznych krajinách, ktoré združujú viac viac ako 50 univerzít, 750 000 študentov a niekoľko významných spoločností z celého sveta. Toto dokazuje značný potenciál prenosnosti platformy a jej metodík a pracovných procesov, ktoré sú ľahko replikovateľné a nákladovo efektívne.

Počas svojej pilotnej fázy v Lotyšsku platforma získala Financovanie z programu Interreg z Európskeho Fondu regionálneho rozvoja a od roku 2019 je financovaná z lotyšského  Operačného programu pod EFRR. Vďaka podpore viacerých medzinárodných pobočiek prešla Demola Lotyšsko významnou modernizáciou a svoj obchodný model postavila na miestnych fondoch (t. j Investičná a rozvojová agentúra Lotyšska) a finančných príspevkoch poskytnutých zúčastnenými spoločnosťami, čím sa značne  zvyšuje potenciál udržateľnosti.

Zdroj: unsplash.com