SI Plus

Organizácia: OZ Vagus

Riešený problém

Združenie Vagus vzniklo v roku 2011. Založili ho sociálni pracovníci, ktorí dlhodobo pracovali s ľuďmi bez domova. Od svojho vzniku až do súčasnosti OZ Vagus prešlo dlhou cestou, ktorá bola plná skúseností, zvládnutých výziev, inovatívnych programov, poučných neúspechov a sformovalo tak kvalitný tím, ktorý je hnacím motorom celého združenia. Hlavným dôvodom vzniku združenia bolo vytváranie nových a inovatívnych služieb pre ľudí bez domova. Prvou takouto službou bol plánovaný vznik a otvorenie denného centra pre ľudí bez domova v Bratislave, ktoré v tej dobe v Bratislave neexistovalo. Cieľom združenia je však od začiatku reálne ukončovať bezdomovectvo, nielen vykonávať krízové intervencie a aktivity charitatívneho typu. Preto sa združenie rokmi rozrástlo o ďalšie dva programy – nízkoprahové denné centrum DOMEC a integračný program MEDZIMIESTO. Združenie Vagus svojimi poslednými aktivitami tiež reaguje na nedostupnosť nájomného sociálneho bývania, či tzv. štartovacích bytov.

Inovatívne riešenie

Združenie chce na túto výzvu reagovať tak, že rozšíri aktivity integračného programu MEDZIMIESTO o užšiu spoluprácu so samosprávami a vytvorí novú pozíciu, ktorá bude mať na starosť advokáciu a spoluprácu so štátom v oblasti zlepšovania verejných politík v téme bezdomovectva a jeho prevencie. Vo všetkých programoch prebieha aktívna participácia ľudí bez domova. Združenie Vagus zároveň spolupracuje na rôznych úrovniach s tretím sektorom, so samosprávou aj so štátom. 

Kľúčové výsledky a výhody

Vďaka vlastnému internému elektronickému informačnému systému má OZ Vagus prehľad o tom, koľkým ľuďom poskytlo svoje služby. Vagus pracuje ročne s tisíckami ľudí bez domova. Sociálna situácia mnohých z nich sa vďaka poskytovaniu služieb zlepšuje. Vplyvom združenia ročne ukončia svoje bezdomovectvo desiatky ľudí a toto číslo rastie. Vagus sa zároveň stal aktérom v oblasti advokácie a má vplyv na verejné politiky, ktoré sa týkajú témy bezdomovectva a jeho prevencie. 

Potenciál pre mainstreaming

OZ Vagus verí, že všetky jeho aktivity je možné vykonávať kdekoľvek v Európe, od úrovne samospráv až po úroveň štátu.

Zdroj: unsplash.com