SI Plus

Organizácia: BauKarussell 

Riešený problém

BauKarussell oslovuje vlastníkov budov a inštitúcie zapojené do plánovania a realizácie stavebných projektov zameraných na opätovné použitie a recykláciu. Jadrom všetkých aktivít v BauKarussell je sociálna misia. Spoločnosť si dala za úlohu poskytnúť všetkým ľuďom rovnaké príležitosti a podporovať a integrovať do rozvoja najmä tých, ktorí majú ťažkosti na trhu práce. Toto sa realizuje v sociálno-ekonomických spoločnostiach: ľudia nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, zdravotne postihnutí, ľudia s duševnými chorobami a iné znevýhodnené skupiny dostávajú príležitosť znovu sa uplatniť v pracovnom živote prostredníctvom širokej škály školení a kvalifikácií.

Inovatívne riešenie

Nové slovné spojenie Social Urban Mining, ktoré spoločnosť BauKarussell vytvorila, predstavuje koncept spájajúci cirkulárny prístup k demontáži so spoločenskou pridanou hodnotou. Riadenie recyklácie a v tomto prípade demontáž orientovaná na recykláciu má veľký budúci potenciál z hľadiska vytvárania pracovných miest.

Kľúčové výsledky a výhody

Obchodný model bol od roku 2017 testovaný v niekoľkých väčších dekonštrukciách a stavebných projektoch vo Viedni. Od októbra 2019 do jesene 2020 vykonal BauKarussell vo Viedni dekonštrukčné práce v mene Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG): Social Urban Mining sa realizuje na mieste, kde sa do roku 2025 postaví nový kampus lekárskej univerzity Mariannengasse zapojením podnikov sociálnej ekonomiky pre ľudí s problémami na trhu práce.

Potenciál pre mainstreaming

Riešitelia majú za cieľ dostať koncept čo najviac do povedomia a tým ho ukotviť v stavebníctve. Zároveň dúfajú v čo najväčší počet imitátorov projektu.

Zdroj: unsplash.com