SI Plus

Nadácia Volkswagen Slovakia opäť vyhlasuje výzvu. Ide o jej pilotný projekt zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy. Zapojiť sa môžu základné školy s už začatým procesom inklúzie, spolupracujúce s lokálnou sieťou podporujúcou inkluzívne vzdelávanie v širšom rámci alebo so zázemím v podobe školského podporného tímu so zameraním na inkluzívne vzdelávanie. Žiadosť je možné registrovať online od 16. 5. do 30. 6. 2022.

Cieľom projektu Naša inkluzívna škola je prispieť k zmene – sprístupniť vzdelávanie všetkým deťom v konkrétnej lokalite, búrať sociálne bariéry a inšpirovať verejnosť pozitívne reagovať na rozmanitosť žiakov. Ide o zdravotne znevýhodnených žiakov alebo skupiny žiakov v krízovej situácií, ako napríklad rozvod rodičov, strata blízkeho, nepriaznivá situácia v rodine. Takáto škola je dostupná a prínosná pre každé dieťa. Vychádza v ústrety špecifickým potrebám všetkých detí a vytvára prostredie, kde dokážu napredovať všetci žiaci.

Zdroj: unsplash.com

https://www.nasainkluzivnaskola.sk/