SI Plus

EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe) vydala nový informačný balíček. Jeho názov i zameranie súvisí s vyhlásením roka 2023 za Európsky rok zručností od predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej.

Infobalíček sa snaží zhromaždiť skúsenosti a poznatky o vývoji inovatívnych prístupov, ktoré zmenia oblasť vzdelávania dospelých. Nachádzajú sa v ňom úvahy a príbehy o problematike zručností v súčasnosti, inšpiratívne príbehy komunity EPALE, nástroje aj postupy, ktoré vám môžu pomôcť pri práci a ďalšie.

Viac o informačnom balíčku a odkaz na jeho stiahnutie nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/epale-resource-kit-skills-revolution

Zdroj: epale.ec.europa.eu