SI Plus

Dátum: 31. januára 2023

Pre žiadateľov, ktorí plánujú poslať žiadosť na výzvu ESF Social Innovation+ ALMA, sa uskutoční online seminár. Témy plánovaného informačného seminára sú nasledovné:          

  • Návrh projektu
  • Skúsenosti s TLN programami mobility
  • Pravidlá oprávnenosti výdavkov, rozpočet projektu, podporné dokumenty a nástroje, kalkulácia
  • Formulár žiadosti: štruktúra, povinné prílohy, tipy pre žiadateľov
  • Proces hodnotenia a výberu

Informačné stretnutie sa bude konať online 31. januára 2023 od 9:30 do 13:00 SEČ. Odkaz na registráciu a program budú záujemcom včas rozoslané.

Výzva na predkladanie návrhov je otvorená do 15. 3. 2023, 17:00 SEČ . Viac informácií o tejto výzve nájdete na nižšie uvedenej stránke.

Zdroj: unsplash.com