SI Plus

Dátum: 15. 12. 2022

Pre všetkých, ktorí sa tento rok plánujú so svojím projektom uchádzať o cenu SozialMarie, je určené online podujatie Q&A – otázky a odpovede. Uchádzači budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o kritériách prihlasovaných sociálnych inovácií a procese podávania žiadostí. 

Súčasťou seminára bude diskusia o projektoch uchádzačov s členmi tímu SozialMarie a vedúcimi predchádzajúcich víťazných projektov, ako aj možnosť položiť im svoje otázky. Podujatia sa zúčastní projektová manažérka Anna Misovicz, členka poroty Katalin Teller, hodnotiaci Jakub Šimek a víťazka ceny Rosa Bergmann. 

Podujatie bude prebiehať 15. decembra 2022 od 16-tej hodiny. Komunikačným jazykom bude angličtina. Účastníci budú mať možnosť klásť otázky počas podujatia prostredníctvom chatu, a to v angličtine alebo v jednom z jazykov SozialMarie, ku ktorým patrí aj slovenčina. 

Viac informácií o podujatí  SozialMarie Call for Applications – online Q&A a registračný formulár nájdete na nižšie uvedenej stránke.

Zdroj: SozialMarie