SI Plus

Od: 10. mája 2022

Do: 11. mája 2022

V belgickom Bruseli sa uskutoční ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA VÝZIEV NA PODPORU SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI). Tento program je určený na podporu kvalitných a udržateľných pracovných miest, ktorý bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a pomáha zlepšovať pracovné podmienky. Účastníci záverečnej konferencie sa v dňoch 10. a 11. mája 2022 zúčastnia prezentácií odborníkov na viaceré sociálne oblasti, ktorí budú vzdelávať a informovať o témach týkajúcich sa sociálnych inovácií a grantov, ako aj o samotnom programe EaSI. Konferencie sa zúčastnia aj zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorí sú zároveň riešiteľmi nadnárodného projektu SI PLUS za Slovensko, ktorý je rovnako financovaný z iniciatívy EaSI.

Zdroj: unsplash.com