SI Plus

Impact Lab Inkubátor vybral 21 projektov, ktoré sa zúčastnia intenzívneho vzdelávacieho programu v spolupráci s lektormi a lektorkami z biznis prostredia. Komisia hodnotila projekty z oblasti vzdelávania, inklúzie a ľudských práv, pričom najmenej projektov bolo v oblasti demokracie a právneho štátu. Každý projekt bol hodnotený z hľadiska realizovateľnosti, potenciálu pozitívneho dopadu, mieru inovatívnosti a naliehavosti riešenia.

Vzdelávací program sa bude konať v priebehu mája a júna 2023 a zahrnuje informácie o projektovom, finančnom a strategickom manažmente, fundraisingu, PR, HR, sledovaní dopadu a systémovej zmene. Organizácie sa môžu zúčastniť aj finančnej podpory a sieťovania s ostatnými organizáciami v akcelerátore.

Kompletný zoznam účastníkov Impact Lab Inkubátora a ich projektov je zoradený abecedne podľa kategórií:

Vzdelávanie

 • Centrum vzdelávacích analýz: Podpora kvalitných vzdelávacích politík na zníženie vplyvu socio-ekonomického zázemia detí na vzdelávanie
 • Edusteps: Impact Lab Inkubátor 2023
 • EDUTYP: EDU-KOMPAS
 • ELEP: Učíme INAK
 • EMTEGRA: Emocionálny Kompas
 • Klub detskej nádeje: Malý robotik – veľká budúcnosť
 • mMEDCON: KaSMED – Korespondečný seminár medicíny
 • Onkoinfo: Vzdelávanie onkologických pacientov – protinádorová liečba a dezinformácie o rakovine
 • OpenLab: OpenHub – inovatívne technologicko-vzdelávacie centrum
 • Partnerstvo pre sociálne inovácie: Aj my sa chceme rozvíjať
 • Slovak Crohn Club: Zlepšenie kvality života pacientov s IBD ochoreniami
 • Také naše: Regióny
 • Ženský algoritmus: Skill-In

Inklúzia a ľudské práva

 • Detstvo deťom: Aby každé dieťa malo šťastné detstvo
 • Inštitút aktívneho bývania: Komunitné seniorské bývanie – inovatívne riešenie pre aktívny a dôstojný život seniorov
 • ISAC – International Society for Arts and Culture: Založenie Funnylicious divadla
 • Starokatolíci na Slovensku: Profesionalizácia práce s menšinovými skupinami a rozšírenie pôsobenia v regiónoch
 • Usmej sa na mňa: Rovnosť príležitostí pre všetkých

Demokracia a právny štát

 • DemDis: DEMDIS: Next level discussion
 • Chcemvediet.sk: Zlepšovanie podávania infožiadostí Chcemvediet.sk
 • Projekt Neon: Ako pomáhať tým, ktorí pomáhajú iným – spätná väzba a starostlivosť

Viac informácií o Impact Lab Inkubátore a o tohtoročných vybraných projektoch nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke.

Zdroj: unsplash.com