SI Plus

Organizácia Dorka Bags z východného Slovenska zvíťazila v programe Shine za svoj inovatívny projekt. Ich tašky nielenže redukujú odpad z billboardov, ale aj zamestnávajú ľudí so skúsenosťou bezdomovectva. Využívajú recyklované reklamné bannery na výrobu jedinečných produktov. Týmto ukázali, že kombinácia sociálnej inovácie a environmentálneho prínosu môže mať veľký dosah a pozitívne ovplyvniť spoločnosť.

Dorka Bags vybrala odborná porota z 13 prihlásených projektov. Získali finančnú podporu od programu Shine a odbornú pomoc pri škálovaní svojho produktu. Plánujú skvalitniť online predaj, expandovať na zahraničné trhy a posilniť finančnú stabilitu. Ich cieľom je nielen efektívne riešiť odpad a zamestnať zraniteľných ľudí, ale aj prispieť k systémovému ukončovaniu bezdomovectva na východnom Slovensku.

Viac o organizácii Dorka Bags sa môžete dočítať na nižšie uvedenom odkaze.

Dorka bags – tašky s príbehom pomáhajú znižovať odpad z bilboardov a riešiť problém bezdomovectva

Zdroj: unsplash.com