SI Plus

Európska cena za inovatívne vzdelávanie je iniciatívou Európskej komisie. Už po druhýkrát vybrala ocenené inšpiratívne školy SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Ročník 2022 sa niesol v duchu spoločného vzdelávania a propagovania kreativity a udržateľnosti v zmysle Nového Európskeho Bauhausu . Pri výbere ocenených sa prihliadalo na spôsob vzdelávania, ktorý by zrkadlil outdoorové či zážitkové vyučovanie prebiehajúce mimo klasickej triedy. Tiež sem mohli spadať projekty s témou rovesníckeho vzdelávania alebo environmentálnej udržateľnosti.

Víťazmi 2. ročníka EITA sa stali:

  • Materská škola na Rožňavskej ulici v Rimavskej Sobote s projektom Alittle antenna;
  • Súkromná základná škola na Dukelskej ulici v Giraltovciach s projektom Edu- paths;
  • Gymnázium Ľudovíta Štúra na Hronskej ulici vo Zvolene s projektom Prenosná vodná elektráreň;
  • Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris v Žiline s projektom Work for an Inclusive School Heritage.

Viac informácií o ocenení EITA, tohtoročných víťazoch a ich projektoch nájdete na nižšie uvedenej stránke.

Zdroj: unsplash.com

https://www.erasmusplus.sk/iniciativy-a-sutaze/europska-cena-za-inovativne-vzdelavanie/#1655459952383-1d557f7d-450f