SI Plus

Spojenie sociálnych a technologických inovácií: Smerom k trojitej sociálnej, zelenej a digitálnej transformácii. Taký bol názov webináru ESSI – European School of Social Innovation, ktorý sa uskutočnil 11. októbra 2022.

Táto široká téma bola riešená v samostatných kolách, kde Toni Caro, PhD a Antonius Schröder prezentovali dve témy. Prvá z nich niesla názov „Jeden za všetkých a všetci za jedného: Trojitý prechod“. V tejto časti Toni Caro predstavil radikálne nové perspektívne vízie, princípy, prístupy a akčné odporúčania pre vyladený nedeliteľný sociálny, zelený a trojitý prechod.

Druhou témou bola „Starostlivosť o rozdiely a naliehavý hovor“. Antonius Schröder prezentoval význam spojenia sociálnych a technologických inovácií. Vyzdvihol perspektívu nového prístupu Európskej komisie Industry 5.0, pričom zdôraznil priemysel zameraný na človeka – udržateľný a odolný. Na základe niekoľkých empirických projektov financovaných EÚ stručne opísal nevyhnutnosť a výzvy spolupráce sociálnych a technologických inovátorov, ako aj ekosystémový a multistakeholderský prístup  – všetko je súčasťou procesu sociálnej inovácie.

Viac informácií, ako aj videozáznamy a prezentácie z tohto webináru si môžete pozrieť na odkaze nižšie.

Zdroj: essi-net.eu

https://www.essi-net.eu/?p=2640