SI Plus

Na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme opäť privítali partnerov z Rakúska v rámci nadnárodného projektu SI PLUS, ktorý spoločne implementujeme. Stretnutia sa zúčastnila zástupkyňa riadiaceho orgánu pre Europäischer Sozialfonds – ESF Osterreich, zástupcovia partnerskej organizácie L&R Social Research, ako aj organizácie WIENWORK. Predmetom doobedňajšej diskusie bol pokrok v procese prípravy podpory sociálnych inovácií z prostriedkov ESF+ v novom programovom období 2021 – 2027.

Zúčastnené strany sa zhodli, že odlišnosti v systéme podpory sociálnych inovácií v jednotlivých krajinách dávajú priestor pre vzájomnú inšpiráciu a prenos know-how. V závere diskusie boli dohodnuté ďalšie kroky spolupráce ako aj výmena vypracovaných materiálov pod záštitou Národných kompetenčných centier pre sociálne inovácie.

Druhá polovica stretnutia pokračovala v priestoroch predajne sociálneho integračného podniku KakawCo+. Tu popri ochutnávke rôznych variácií kakaových nápojov a prezentáciou poslania podniku prebiehalo rokovanie medzi touto organizáciou a organizáciou WIENWORK. Ich ďalším spoločným krokom želáme veľa úspechov a zároveň nás teší, že sme mohli vďaka projektu SI PLUS pomôcť rozbehnúť ich spoluprácu.