SI Plus

European Cooperation in Science and Technology (COST) vyhlásilo novú výzvu na prekladanie projektových návrhov. Zapojiť sa môžu výskumníci a inovátori z prostredia univerzít, výskumu, priemyslu (malé a stredné podniky), mimovládnych organizácií a podobne. Cieľom grantu je podporiť týchto jednotlivcov v rozvoji vlastných nápadov a nových iniciatív vo všetkých oblastiach vedy a techniky prostredníctvom celoeurópskej spolupráce.

Podporené budú všetky vedné oblasti od najvýznamnejších tém technického výskumu až po humanitné alebo sociálne vedy. Projekty sa musia týkať niektorej z 3 oblastí, na ktoré sa zameriava stratégia COST, v rámci akejkoľvek vednej disciplíny. Patrí k nim propagácia a šírenie excelentnosti, podpora interdisciplinárneho výskumu pre prelomovú vedu a posilnenie a udržanie mladých výskumníkov a inovátorov.

Schválených a podporených by malo byť až 70 projektov, pričom financovanie z COST podporuje sieťovacie aktivity. Patria sem napr. rôzne stretnutia a tréningy, mobilita výskumníkov a inovátorov alebo prezentácie na konferenciách organizovaných tretími stranami.

Návrh predkladá prostredníctvom hlavného navrhovateľa sieť jednotlivých navrhovateľov, ktorá musí pozostávať z minimálne 7 členov z rôznych krajín.

Termín podávania návrhu je najneskôr do 20. októbra 2022.

Viac informácií o výzve COST, o podmienkach prihlasovania a prihlášku nájdete na webovej stránke COST.eu.

Zdroj: unsplash.com

https://www.cost.eu/funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/