SI Plus

Európska Komisia zverejnila 8. decembra 2022 výzvu s názvom Innovation Lab. Cieľom Laboratória kreatívnych inovácií bude motivovať hráčov z rôznych kultúrnych a kreatívnych sektorov vrátane audiovizuálnych, aby navrhli a testovali inovatívne riešenia pre kľúčové výzvy s potenciálnym pozitívnym dlhodobým vplyvom na viaceré kultúrne a kreatívne sektory.

Činnosti sa pritom zameriavajú na podporu konkurencieschopnosti, procesu ekologizácie, spolupráce, obehu, viditeľnosti, dostupnosti, rozmanitosti a/alebo publika v rámci sektorov. Takéto činnosti obsahujú vysoký potenciál opakovateľnosti v audiovizuálnych a iných kultúrnych a kreatívnych sektoroch.

Očakávané výsledky tohto programu sú nasledovné: 

  • Rozvoj inovatívnych kreatívnych procesov;
  • Zvýšená viditeľnosť, dostupnosť a rozmanitosť európskeho obsahu v digitálnom veku;
  • Vylepšené obchodné modely a využívanie údajov;
  • Zvýšené potenciálne publikum európskeho obsahu v digitálnom veku;
  • Podpora ekologického myslenia a obehového hospodárstva vrátane inovácií pre udržateľnosť, začlenenie a blahobyt v súlade s prioritami nového európskeho Bauhausu.

Žiadosti by mali predstavovať adekvátne stratégie na zabezpečenie udržateľnejšieho a ekologickejšieho priemyslu a na zabezpečenie rodovej vyváženosti, začlenenia, rozmanitosti a reprezentatívnosti. K účasti bude pozvané široké spektrum organizácií vrátane súkromných a verejných subjektov, technologických spoločností a začínajúcich podnikov, audiovizuálnych, kultúrnych a kreatívnych organizácií. Podporí sa účasť podnikateľských inkubátorov a akcelerátorov, aby sa poskytol priestor a čas na formovanie kreatívnych nápadov.

Termín uzávierky podávania prihlášok je 20. apríla 2023. Viac informácií o výzve Innovation Lab (CREA-CROSS-2023-INNOVLAB), o podmienkach prihlasovania a prihlášku nájdete na webovej stránke Funding and Tender Portal.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=soc%20innov;matchWholeText=false;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Zdroj: unsplash.com