SI Plus

Je spustené prihlasovanie do novej Európskej ceny pre ženy inovátorky 2023. Zameriava sa na ocenenie žien, ktoré svojimi inovatívnymi projektmi pozitívne ovplyvňujú ľudí a životné prostredie. Táto cena posilňuje postavenie žien v podnikaní a technológiách a vytvára nové príležitosti pre ich úspech. Túto iniciatívu zastrešuje Európska rada pre inováciu (EIC) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT).

Súťaž je otvorená pre zakladateľky a spoluzakladateľky z celej Európskej únie a pridružených krajín, ako aj pre nádejné mladé inovátorky do 35 rokov a pre vedúce osobnosti s prepojením na komunitu EIT. Víťazky budú vyhlásené v marci 2024 a ocenenia sa udelia vo viacerých kategóriách, pričom sa celkovo rozdelí 220 000 EUR medzi úspešné inovátorky. Cieľom ceny je inšpirovať Európu a ukázať jej záväzok voči inováciám a rodovej rovnosti, pričom zdôrazňuje dôležitosť úlohy žien pri budovaní udržateľnejšej Európy. 

Prihlasovať sa môžete do niektorej z troch kategórií (Women Innovators, Rising Innovators a EIT Women Leadership) do 27. septembra 2023. Viac informácií a prihlášku nájdete na webovej stránke: https://eic.ec.europa.eu/news/new-european-prize-women-innovators-launched-european-innovation-council-and-european-institute-2023-06-15_en