SI Plus

V rámci programu Horizon Europe bola vyhlásená výzva s názvom “Prepojené inovačné ekosystémy”, ktorá má stimulovať experimentálne praktiky v oblasti inovácií. Cieľom je zlepšiť znalosti o experimentálnych rámcoch na testovanie inovácií, poskytovať služby na testovanie inovatívnych riešení, zdieľať vedomosti a rozvoj najlepších postupov medzi zainteresovanými stranami a uľahčiť zavádzanie nových inovatívnych riešení.

Táto iniciatíva sa zameriava na identifikáciu a odstránenie právnych, regulačných, technických a prevádzkových prekážok, ktoré bránia rozvoju inovácií. Projektové návrhy by mali zahŕňať spoluprácu s inovátormi a identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné otestovať inovatívne nápady. Cieľovými skupinami sú inovátori, výskumné a technologické organizácie, regulačné orgány, malé a stredné podniky a ďalší aktéri.

Výzva je otvorená do 21. septembra 2023 17:00:00CET. Viac informácií a prihlášku nájdete na webovej stránke: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2023-connect-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=soc%20innov;matchWholeText=false;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState