SI Plus

Podnikatelia, univerzity, mimovládky a ďalšie organizácie majú možnosť stať sa súčasťou plánu aktivít novovzniknutého EIT Culture & Creativity, ktoré poskytuje financovanie projektov až do pol milióna eur. Tieto výzvy sú otvorené pre všetky právnické osoby z EÚ a asociované krajiny pre program Horizont Európa. 

Výzvy sú rozdelené do štyroch stratégií: Vzdelávanie, Inovácia, Tvorba a Spoločnosť.  Granty môžu byť použité na podporu rôznych aktivít v oblasti kultúry a kreativity, vrátane vzdelávania, inovácií, tvorby a regenerácie hodnôt a sociálnej súdržnosti. Výzvy sú zamerané na prípravu študentov a profesionálov na budúcnosť, vytváranie príležitostí medzi doménami, podporu inovácií a škálovanie silných podnikov pre dopad a rast, ako aj na regenerovanie hodnôt a sociálnej súdržnosti prostredníctvom pilotných projektov. 

Na riešenie miestnych problémov a prispievanie k sociálnej súdržnosti  môžete podávať projekty prostredníctvom elektronického systému do 31. mája 2023 do 16:00 hod.

Viac informácií o tejto výzve si môžete prečítať po kliknutí na nižšie uvedený odkaz.