SI Plus

Európska komisia otvorila 11. januára 2024 novú výzvu HORIZONT s názvom Prepojené inovačné ekosystémy. Táto výzva je určená predovšetkým pre začínajúcich tvorcov ekosystémov, subjekty rizikového kapitálu, akcelerátory, inkubátory, združenia začínajúcich podnikateľov a klastre.

Očakávanými výsledkami projektu by mali byť:

– zvýšenie trhovej stopy európskych začínajúcich podnikov v strategických digitálnych technológiách a hĺbkových technologických inováciách;

– lepšie prepojenie začínajúcich podnikov vrátane začínajúcich podnikov podporovaných Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) a Európskej rady pre inovácie (EIC) a držiteľov pečate výnimočnosti s príslušnými miestnymi a/alebo európskymi ekosystémami, komunitami a potenciálnymi novými trhmi;

– Rozšírenie kapacít pri zosúlaďovaní technologických riešení vyvinutých vysoko inovatívnymi začínajúcimi digitálnymi a technologicky financovanými Európskou úniou (EÚ) s investičnými a rastovými príležitosťami v spolupráci s inými iniciatívami.

Dnešné naliehavé výzvy sú vo svojej podstate zložité a systémové a jednotliví aktéri alebo územia ich nevyriešia izolovane. Posilňovanie inovačných ekosystémov v celej Európskej únii si vyžaduje systémový prístup, ktorý je inkluzívny a spolupracujúci, zahŕňa rôznych aktérov, inštitúcie a miesta, maximalizuje hodnotu inovácií pre všetkých a zabezpečuje spravodlivé šírenie jej výhod.

Výzva je otvorená do 25. apríla 2023 17:00 hod. bruselského času. Viac informácií o tejto výzve a prihlášku nájdete na nižšie uvedenej stránke.

https://lnk.sk/rdip