SI Plus

Európska komisia zverejnila oznámenie o využívaní talentov v európskych regiónoch a spúšťa mechanizmus na podporu talentov s cieľom priniesť nový impulz rekvalifikácií a zvyšovaniu zručností ako prvú kľúčovú iniciatívu v roku 2023, ktorá prispeje k Európskemu roku zručností.

Výzva je otvorená pre zainteresované strany na úrovni EÚ, národnej a regionálnej úrovni, aby boli súčasťou 4 pracovných skupín na témy: Digitálne, Zdravie, Výskum a inovácie a Územný rozvoj. Pracovné skupiny sú vytvorené ako súčasť platformy Harnessing Talent Platform, ktorú spustilo DG REGIO Európskej komisie.

Výzva je otvorená do 15. septembra 2023 . Viac informácií a prihlášku nájdete na webovej stránke: Inforegio – Join the Working groups supporting the development of talent in Europe (europa.eu)