Sokratov inštitút vyzýva študentov a absolventov VŠ do 30 rokov, ktorí by chceli rozbehnúť svoj verejnoprospešný projekt. Týkať by sa mal spoločenského problému, ktorý mladý dospelý vidí vo svojom okolí, a jeho riešenia. Ročný program Sokratovho inštitútu pozostáva zo série workshopov a online školení, ktoré sú zamerané na rôzne témy – od projektového manažmentu a vedenia tímu cez komunikáciu s médiami a marketing až po ochranu prírody či občiansky aktivizmus.

Počas programu vznikne komunita aktívnych ľudí, ktorým záleží na tom, aby sa na Slovensku žilo lepšie. Prihlášku je možné podať do 28. februára 2023. Viac informácií o Ročnom programe a podmienkach prihlásenia, ako aj príklady sokratovských projektov a prihlášku nájdete na nižšie uvedenom odkaze.