SI Plus

Projektový tím Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie zorganizoval dňa 29.06.2023 Záverečnú konferenciu projektu. Na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vo virtuálnom priestore sa zišli odborníci a odborníčky z rôznych oblastí, ktorých spája záujem o sociálne inovácie.

V rámci programu konferencie bol na úvod predstavený projekt SI PLUS a jeho dosiahnuté výsledky na národnej a nadnárodnej úrovni, po ktorom nasledovala praktická prednáška na tému „Ako komunikovať projekty sociálnych inovácií v SR“. Ďalej boli podrobnejšie priblížené vypracované prípadové štúdie sociálnych inovácií, pričom dva projekty – IncluDidAktiv (Wellnea) a Trendy mladých (YouthWatch), predstavili ich realizátorky osobne

V priebehu konferencie boli predstavené aj ďalšie výstupy projektu: Systém podpory sociálnych inovácií v SR z ESF+, Príručka monitorovania a hodnotenia spoločenského vplyvu sociálnych inovácií a webová stránka projektu. Záverečná časť bola zameraná na víziu do budúcnosti, nechýbala preto prezentácia o tom, ako bude vyzerať podpora sociálnych inovácií v  programovom období 2021-2027 z Programu Slovensko . Podujatie bolo zakončené a obohatené diskusiou k nastavovaniu systému podpory sociálnych inovácií, ako aj o štruktúre a ďalšom pokračovaní aktivít Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie.

Zdroj: NKCSI