SI Plus

Dátum: 3. mája 2022

3. mája 2022 sa uskutoční konferencia na tému „Poukazy so sociálnym dopadom ako nástroj sociálna inovácia na trhu práce“. Riešitelia prebiehajúceho projektu Interreg Central Europe „Social Impact Vouchers“ (SIV) sa podelia o skúsenosti a poznatky, ktoré počas práce na ňom získali. Ich snahou bude tiež reflektovať spolu s odborníkmi v oblasti integrácie na trhu práce, investovania so sociálnym dopadom, tvorby politiky a výskumu.

Skúmané problémy vyššie spomenutého programu SIV sa týkajú zamestnanosti a trhu práce, ktoré v súčasnosti v Európe čelia veľkým výzvam v dôsledku digitalizácie, demografických zmien i pandémie Covid-19. Partnerské organizácie z ôsmich krajín zapojené do tohto projektu vyvinuli modely poukazov zo sociálnym dopadom. Tie rôznymi spôsobmi spájajú uchádzačov o zamestnanie a potenciálnych zamestnávateľov v závislosti od cieľových skupín a ich špecifických potrieb a pilotujú ich v príslušných oblastiach činnosti. Konferencia sa uskutoční vo Viedni, ale taktiež bude možné pripojiť sa online.

Zdroj: unsplash.com