Národný kontaktný bod NCP EaSI Slovakia

NCP EaSI Slovakia je súčasťou európskej siete, ktorá podporuje sociálne inovácie svojich členov a ďalších kľúčových zainteresovaných strán v rámci hľadania nových riešení spoločenských problémov.
Jeho cieľom je sprostredkovať základné informácie a priblížiť príležitosti vyplývajúce z tohto programu bližšie k slovenským záujemcom o finančný príspevok.

Úlohou NCP EaSI Slovakia je zvýšiť záujem organizácií pôsobiacich v oblasti zamestnanosti a sociálnych inovácií o príležitosti a benefity, ktoré program ponúka a tiež spolupracovať v súčinnosti s Národným kompetenčným centrom sociálnych inovácií na Slovensku.

Bližšie informácie o projekte môžete získať na webovej stránke ncp-easi.sk